Wat is Curaint?

Curaint is integraal onderdeel van het Synch^nify Platform en opereert gezamenlijk met haar zusterorganisaties; vanuit het medische cluster -SIMMS – binnen Synch^nify.

SIMMS als cluster is een pluriforme formule waar de zorgvraag en aanbod zowel cultureel divers en levensbeschouwelijk op elkaar worden afgestemd, op een manier die de zorgsector op een duurzaam transformeert naar een meer beheersbaar model en doordat de verschillende stakeholders binnen de zorg instaat worden gesteld om doelmatig samen te werken om problemen op te lossen, waardoor:

  • Nieuwe zorgcombinaties mogelijk worden.
  • Multidisciplinaire overleg doelmatiger plaats vindt.
  • Adoptie van nieuwe technieken en technologie├źn makkelijker wordt.
  • Het delen van relevante data gericht plaatsvindt.

Waarom

Zorgprofessionals waar nodig passende ondersteuning bieden, opdat zij zich naar vermogen kunnen ontplooien waardoor hun potentieel en zorgaanbod beter wordt benut en hun ondernemerschap en zelfstandigheid wordt verbeterd.

  • Door de mogelijkheid te bieden om in een open en betrouwbare omgeving maximaal samen te werken en;
  • De toegang tot informatie te centraliseren en vergemakkelijken, en;
  • De complexiteit van operationele activiteiten beter te beheersen, door implementatie van slimme technologie.

Weten wij waarde toe te voegen voor onze samenwerkende partners; waardoor wij als collectief beter kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken vanuit een collectiviteit en verscheidenheid aan schakels en disciplines binnen de zorg.

Hoe werken wij

Curaint is de eerste zorgorganisatie die zelfstandige zorgverleners vanuit hun eigenheid en zelfstandigheid een transparant en professioneel ondersteunend kader biedt bij de uitvoering van hun toekomstbestendige werk.

Laten we in contact komen

Is er nog iets onduidelijk of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem contact met ons op en wij helpen u zo spoedig mogelijk.